Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

W

Jeśli chodzi o wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach istnieje oficjalne obwieszczenie, które reguluje takie właśnie instytucje.

Czytaj też: JAK ZDOBYĆ ZAUFANIE KOTA?

Tymczasem trzeba zaznaczyć, że nie każdy może sobie podjąć decyzję o tym, że… Nagle rozpocznie działalność testową na swoim zwierzaku. Zresztą też nie jest trudno dziwić się takiej decyzji o ów obwieszczeniu. 

Czytaj też: PROCEDURA ADOPCYJNA ZWIERZĄT DOMOWYCH

W efekcie, na podstawie artykułu 28 ustawy 10 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625 i Nr 92, poz. 880) ogłasza się oficjalny wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzanie doświadczeń i testów na zwierzętach, stanowiący pewnego rodzaju załącznik do obwieszczenia. Co ciekawe, oficjalne obwieszczenie Ministra Nauki i Informatyzacji pochodzi z kolei z dnia 26 maja 2004 roku.

Czytaj też: FIZJOTERAPEUTA DLA PSA: DLACZEGO TWÓJ PUPIL GO POTRZEBUJE?

💡Ciekawostka💡

Minister Nauki i informatyzacji kieruje działem administracji rządowej. 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZEŃ I TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

Lp.Jednostka uprawniona
1Akademia Medyczna w Białymstoku1.1 wszystkie wydziały
2Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy2.1 wszystkie wydziały
3Akademia Medyczna w Gdańsku3.1 wszystkie wydziały
4Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego4.1 wszystkie wydziały
5Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu5.1 wszystkie wydziały
6Akademia Medyczna w Warszawie6.1 wszystkie wydziały
7Akademia Medyczna im. Piastów Śląskch we Wrocławiu7.1 wszystkie wydziały
8Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie8.1 wszystkie wydziały
9Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie9.1 wszystkie wydziały
10Śląska Akademia Medyczna w Katowicach10.1 wszystkie wydziały
11Uniwersytet Medyczny w Łodzi11.1 wszystkie wydziały
12Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie12.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt12.2 Wydział Technologii Żywności
13Akademia Rolnicza w Lublinie13.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej13.2 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
14Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu14.1 Wydział Rolniczy14.2 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt14.3 Wydział Technologii Żywności14.4 Wydział Leśny14.5 Wydział ogrodniczy
15Akademia Rolnicza w Szczecinie15.1 Wydział Zootechniczny15.2 Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
16Akademia Rolnicza we Wrocławiu16.1 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt16.2 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
17Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy17.1 Wydział Zootechniczny
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie18.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej18.2 Wydział Biologii18.3 Wydział Bioinżynierii Zwierząt18.4 Wydział Nauki o Żywności18.5 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
19Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie19.1 Wydział Weterynaryjny19.2 Wydział Nauk o Zwierzętach19.3 Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego19.4 Wydział Leśny
20Uniwersytet Gdański20.1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG20.2 Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii
21Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu21.1 Wydział Biologii
22Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie22.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
23Uniwersytet Jagielloński w Krakowie23.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
24Uniwersytet Łódzki24.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
25Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu25.1 Wydział Biologii
26Uniwersytet Opolski26.1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
27Uniwersytet Szczeciński27.1 Wydział Nauk Przyrodniczych
28Uniwersytet Śląski w Katowicach28.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
29Uniwersytet w Białymstoku29.1 Wydział Biologiczno-Chemiczny
30Uniwersytet Warszawski30.1 Wydział Biologii30.2 Wydział Psychologii
31Uniwersytet Wrocławski31.1 Wydział Przyrodniczy
32Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie32.1 Wydział Geograficzno-Biologiczny
33Akademia Podlaska w Siedlcach33.1 Wydział Rolniczy
34Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu34.1 Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Neurobiologii
35Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie
36Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
37Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni
38Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie38.1 Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Pracownia Toksykologii
39Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
40Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
41Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
42Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
43Instytut – Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
44Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
45Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
46Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
47Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
48Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym
49Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
50Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
51Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego w Jabłonnej k. Warszawy
52Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
53Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
54Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
55Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
56Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
57Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
58Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
59Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni-Redłowie
60Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
61Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
62Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
63Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
64Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
65Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
66Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Pszczynie
67Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
68Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach k. Poznania
69Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
70Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie-Kortowie
71Instytut Sadownictwa i Kwiaciarska w Skierniewicach
72Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
73Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
74Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
75Instytut Zootechniki w Krakowie
76Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
77Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
78Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
79Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
80Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
81Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempinie
82Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie Wejsuny
83Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
84Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
85Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
86Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
87Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
88Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu

Czytaj też: SYLWESTER LAST MINUTE, CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ PSA DO SYLWESTRA?

Wpisz się do wykazu!

Tymczasem, istnieje także możliwość ubiegania się o wpisanie do takiego dokumentu. Wykaz jednostek organizacyjnych prawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach może stać się listą, na której pojawi się Twoja placówka, jeśli wypełnisz pewien wniosek.

Czytaj też: ZNALEZIONO PSA – JAK UNIKNĄĆ OGŁOSZEŃ O BEZDOMNIAKACH

Taki dokument powinien składać się przede wszystkim z:

1. danych jednostki doświadczalnej; nazwa, rok powstania jednostki, siedziba jednostki, status, 
2. danych kierownika jednostki doświadczalnej,
3. danych osób nadzorujących doświadczenia,
4. informacji o głównych kierunkach prac jednostki doświadczalnej,
5. informacji o prowadzeniu hodowli zwierząt laboratoryjnych lub utrzymywaniu zwierząt doświadczalnych,
6. uzasadnienia konieczności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach,
7. informacji o liczbie osób zatrudnionych w jednostce doświadczalnej, przede wszystkim posiadających wymagane kwalifikacje i zezwolenie indywidualne na prowadzenie doświadczeń w tej jednostce.

Co ciekawe, do takiego wniosku dołącza się przede wszystkim dokumenty, o których mowa w artykule 23 ustawy 3 z dnia 21 stycznia 2005 roku o doświadczeniach na zwierzętach. 

Czytaj też: CZY MÓJ PIES MA GORĄCZKĘ? JAK SPRAWDZIĆ PSIĄ TEMPERATURĘ?

W efekcie, w skład tychże wchodzą więc na przykład:
  • zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu przez jednostkę doświadczalną warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych;
  • poświadczone za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób nadzorujących doświadczenia.

💡Ciekawostka💡

Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3. Dodatkowo, dokument niespełniający wymagań formalnych nie będzie rozpatrywany.

Równocześnie, warto też dodać, że wpisanie się do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach nie jest… Zezwoleniem na prowadzenie tych doświadczeń.

Tymczasem – przede wszystkim należałoby się w tym kontekście zapoznać z odpowiednim dokumentem. Pełna Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach do pobrania tutaj – klik

Czytaj też: RELACJA Z PSEM – JAK JĄ BUDOWAĆ? 7 LEKCJI BUDOWANIA WSPÓLNEGO ŻYCIA

O autorze

Dodaj komentarz

przez Zoodoptuj

Fundacja Lead Group

Adres:
ul. 27 Stycznia 9
34-120 Andrychów

Dane rejestrowe:
KRS: 0000808099
NIP: 5512642052

Kontakt z nami:
fundacja@leadgroup.pl
(+48) 736-438-348